Latest posts

FREDSSKOLAN SÖKER NYA LEDARE – Jobba med global fostran genom drama

Fredsskolan söker nya ledare för den svenskspråkiga verksamheten i Nyland. Ledarna besöker grundskolans årskurser 4–9 med dramaverkstäder om global fostran med bl.a. hållbar utveckling som tema. Fredsskolan upprätthålls av Finlands Fredsförbund och projektet finansieras av Utrikesministeriets stöd för global...

Medlemsenkät 2019 / Member survey 2019

Hjälp HoSK förbättra vår verksamhet genom att svara på en kort medlemsenkät! Klicka på länken för att fylla i medlemsenkäten: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdxFiWvnqtoJmglBm…/viewform 😎👍 Help HoSK better our work for next year by answering some questions from our member form! Click this link...

Ansök om stipendie för sjukskötarstuderande

Sjukskötarföreningen i Finland utlyser två gånger årligen tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar. Studerandestipendierna beviljas för någon form av tilläggskostnader i studierna, t.ex. utlandspraktik, studieresor, seminarier. För normalt uppehälle, normala resekostnader eller vanlig kurslitteratur beviljas inte stipendium. Studerandestipendium beviljas...

Ledig vikariat på dagis i Esbo!

Söker du arbete inom barnomsorgen? Kolla in det här! Vi söker inhoppare till daghemmet Mymlan i Esbo! Daghemmet Mymlan (http://mymlan.fi/start/) är ett litet privat daghem som har köpavtal med Esbo stad.  Daghemmet Mymlan erbjuder heldagsvård för barn i åldern 0-6 år, vi...

Föreningsmöte 17.12.2018

Välkommen med på HoSK rf föreningsmöte! Mötet ordnas 17.12.2018 kl. 17.00 § 1 Mötets öppnande § 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare § 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet ​ § 4 Godkännande av föredragningslistan...

Höstmöte 2018

HoSK rf vill välkomna er till årets höstmöte! Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl. 18:30, och under mötets gång kommer vi bl.a. gå igenom och fastställa verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår. En ny styrelse...

Föreningsmöte 2018

HoSK rf ordnar föreningsmöte, välkomna! Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl.18:00 och under mötet går vi igenom bl.a. bokslutet och årsberättelsen för 2015, 2016 och 2017, beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen 2015, 2016...

Barnvakt sökes

Barnvakt sökes Vi söker en barnvakt att sköta våra 2 flickor hemma hoss oss i Tölö. Till jobbet hör att hämta barnen ( 3 och 7 år gamla) från dagis och skolan, göra mellanmål och leka med dem tills...