Latest posts

Ledig vikariat på dagis i Esbo!

Söker du arbete inom barnomsorgen? Kolla in det här! Vi söker inhoppare till daghemmet Mymlan i Esbo! Daghemmet Mymlan (http://mymlan.fi/start/) är ett litet privat daghem som har köpavtal med Esbo stad.  Daghemmet Mymlan erbjuder heldagsvård för barn i åldern 0-6 år, vi...

Föreningsmöte 17.12.2018

Välkommen med på HoSK rf föreningsmöte! Mötet ordnas 17.12.2018 kl. 17.00 § 1 Mötets öppnande § 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare § 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet ​ § 4 Godkännande av föredragningslistan...

Höstmöte 2018

HoSK rf vill välkomna er till årets höstmöte! Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl. 18:30, och under mötets gång kommer vi bl.a. gå igenom och fastställa verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår. En ny styrelse...

Föreningsmöte 2018

HoSK rf ordnar föreningsmöte, välkomna! Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl.18:00 och under mötet går vi igenom bl.a. bokslutet och årsberättelsen för 2015, 2016 och 2017, beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen 2015, 2016...

Barnvakt sökes

Barnvakt sökes Vi söker en barnvakt att sköta våra 2 flickor hemma hoss oss i Tölö. Till jobbet hör att hämta barnen ( 3 och 7 år gamla) från dagis och skolan, göra mellanmål och leka med dem tills...

Ledigt vikariat på dagis i Esbo!

Söker du arbete inom barnomsorgen? Kolla in det här!   Vi söker inhoppare till daghemmet Mymlan i Esbo! Daghemmet Mymlan (http://mymlan.fi/start/) är ett litet privat daghem som har köpavtal med Esbo stad.  Daghemmet Mymlan erbjuder heldagsvård för barn i åldern 0-6 år,...

Årsfestkommitté

Älskar du att planera? Vill du vara med och ordna årets finaste fest? Då är Årsfestkommittén något för dig! Vi söker efter intresserade och motiverade studerande som vill ställa upp i årsfestkommittén! Lämna in en intresse anmälan till vår...

Hosken sportar

Hosken sportar ordnar olika sorters evenemang för att främja studerandenas hälsa och välbefinnande, som bl.a. olika typers motionspass och workshops med varierande teman om t.ex. kost eller rörlighet. Tidigare har vi ordnat evenemang som body weight training, yoga, löpskola,...