Home > Föreningsnyheter > Queen Silvia nursing award

Queen Silvia nursing award delar nu för tredje året i rad ut ett stipendie på 6000€. I år tilldelas stipendiet den sjukskötarstuderande som föreslår den bästa nya idén för äldrevård eller social- och hälsoservice för de äldre. För mer info kolla www.queensilvianursingaward.fi #QSNA
Lycka till!

 

silviaswe

Dela det här: