Home > Föreningsnyheter > Förtjänsttecken

Nomineringar till förtjänsttecken för år 2017

Nu är det dags att nominera till förtjänsttecken för det gångna verksamhetsåret 2017. Förtjänsttecken delas ut under en särskild ceremoni på årsfesten den 16.3.2018.
Nomineringarna lämnas in i den vita postlådan utanför ASKens office på andra våningen i cor-huset. Instruktioner hittar du på plats vid postlådan eller här nedan:

En nominering skall innehålla följande:

– För- och efternamn på den nominerade
– Vilken medalj/förtjänsttecken/betygelse man nominerar personen till
– En kort motivering till varför personen förtjänar medaljen
– Minst 3 underskrifter behövs för att nominering skall vara giltig (Dig själv + 2)
– Man får nominera hur många personer man vill, även flera till samma förtjänsttecken dock ska de skrivas skilt

 

PK-medalj
Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i programkommitténs verksamhet vid föreningens sitzar och övriga evenemang.  

Kommittémedalj
Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i någon annan av förenings kommittéer såsom förtjänstteckenkommittén, Hosken Sportar eller årsfestkommittén.

Tutormedalj
Du kan nominera någon som du anser har fungerat som en bra tutor vid institutionen för hälsa- och välfärd. Denna person skall genom sina insatser som tutor även ha främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i silver
Du kan nominera någon som är HoSK medlem, utexaminerad medlem, f.d. medlem eller en person som är anställd vid Arcada som aktivt medverkat i föreningens verksamhet och främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i guld
Du kan nominera någon som har fått förtjänsttecken i silver och som därmed i flera år har  medverkat aktivt i föreningens verksamhet samt bidragit till att främja föreningens syfte.

Super HoSKeit hedersbetygelse
Denna betygelse kan tilldelas någon person eller instans som starkt främjat och stött föreningens syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i föreningen.

Nomineringen skall vara inlämnad senast fredagen den 9.3 kl. 16.00!

Med vänliga hälsningar,
Förtjänstteckenkommittén 2018

Dela det här: