Home > Föreningsnyheter > Stipendie för sjukskötarstuderande!


Den 1 september närmar sig då ansökningsportalen till Queen Silvia Nursing Award öppnas. Stipendiet riktar sig till sjukskötarstuderande

Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjukskötarstuderande att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen. Samt att:

  • Stimulera till ett brett idéutbyte och dialog avseende intressanta förslag om framtida utvecklingsmöjligheter inom vård och omsorg.
  • Attrahera och utveckla god ledar- och professionskompetens inom vård och omsorg.
  • Skapa uppmärksamhet och attraktivitet kring sjukskötarutbildningarna och sjukskötarens roll och möjligheter i framtiden särskilt med fokus på äldres situation.

Mera information om stipendiet och ansökningsprocessen finns på deras webbsida .
Du kan också gilla deras sida på Facebook!

Dela det här: