Home > Årsfest > Årsfestkommitté

Älskar du att planera? Vill du vara med och ordna årets finaste fest? Då är Årsfestkommittén något för dig!

Vi söker efter intresserade och motiverade studerande som vill ställa upp i årsfestkommittén! Lämna in en intresse anmälan till vår email arsfest@hosk.fi var du motiverar varför du vill komma med i årsfestkommittén.

Vi önskar att kommittén skulle bestå av 1-2 gulisar och 1-2 äldre studerande. Vi återkommer till de valda inom kort. Deadline för anmälan är: 31.10.2018

Med vänliga hälsningar
Lina Smedlund, Årsfestkommitténs ordförande
Carina Blomqvist, Årsfestkommitténs vice ordförande
———————————————-
Do you love to plan? Do you want to plan the finest event of the year? Then the annual ball comittee is something for you!

We are looking for interested and motivated students who wants to join the annual ball commitee. Send your interest to our email arsfest@hosk.fi where you motivate why you want to join the annual ball comittee.

We wish the comittee to consist of 1-2 freshmen and 1-2 other students. We will send a message for those who will join us. Deadline for the aplication is: 31.10.2018

Kind regards
Lina Smedlund, Chairman of the committee
Carina Blomqvist, Vice chairman of the committee

Dela det här: