Home > Föreningsnyheter > Ledig vikariat på dagis i Esbo!

Söker du arbete inom barnomsorgen? Kolla in det här!

Vi söker inhoppare till daghemmet Mymlan i Esbo!

Daghemmet Mymlan (http://mymlan.fi/start/) är ett litet privat daghem som har köpavtal med Esbo stad.  Daghemmet Mymlan erbjuder heldagsvård för barn i åldern 0-6 år, vi har 3 1/2 barngrupp. Personalen består av 2 barnträdgårdlärare, 2 barnskötare och en kokerska. Mymlan finns i Olars, adressen är Rymdgatan 3, med bra bussförbindelse t.ex. till Helsingfors.

Vi erbjuder dig arbete med barn i åldern 0-6, möjlighet att extraknäcka vid sidan av t.ex. studier och trevliga arbetskolleger i en mysig miljö.

Vi anställer gärna en vikarie som kunde tänka sig jobba hos oss en lite längre tidsperiod. Vi önskar att du har en lämplig utbildning (barnträdgårdslärare, barnskötare, närvårdare med inriktning på barn och unga), studier inom branschen eller arbetserfarenhet, samt utmärkta kunskaper i svenska. Du ska vara minst 18 år.

På Daghemmet Mymlan betonar vi den finlandssvenska kulturen och språket genom sagor, sång, musik, rim och ramsor, teaterbesök och utfärder. Vi tränar motoriken bl.a. genom att gå till skogen alla dagar och låta fantasin flöda. Vistelsen i skogen bjuder på många olika upplevelser och barnen lär sig att ta hänsyn både till varandra och naturen. Vi tycker också det är viktigt att barnen får tänka och göra själva, att de får uttrycka sig och diskutera mycket. På Daghemmet Mymlan arbetar vi med smågruppsverksamhet.

Kontakta oss gärna för mer information! Ansökningar kan riktas till daghemsföreståndare Nina Ström, daghemmet.mymlan@gmail.com


HoSK rf fungerar endast som distributör av information rörande vikariatet. Alla frågor riktas därför direkt till daghemmet.

Job offer for anyone with good skills in the Swedish language.

Dela det här: