Home > Föreningsnyheter > Ansök om stipendie för sjukskötarstuderande

Sjukskötarföreningen i Finland utlyser två gånger årligen tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar. Studerandestipendierna beviljas för någon form av tilläggskostnader i studierna, t.ex. utlandspraktik, studieresor, seminarier. För normalt uppehälle, normala resekostnader eller vanlig kurslitteratur beviljas inte stipendium. Studerandestipendium beviljas endast en gång under studietiden, men vid avslag kan en ny ansökan inlämnas. Studerandestipendium kan sökas retroaktivt inom 12 månader. Dead-line för våren 2019 ansökning är 30.4! För mer information besök: https://www.sffi.fi/

Nursing society in Finland gives away twice a year 10 scholarships á 500 euro that nursing students can apply for. Student scholarships are granted for additional study expenses, for example, practical training abroad, schooltrips or seminariums. Student scholarships are not granted for normal subsistence, normal travel expenses or normal course litterature. Student scholarships is granted once a year during your studie time, but if your application is refused a new application can be registered. Student scholarships can be applied retroactive within 12 months. Dead-line for spring 2019 application is 30.4! For more information visit: https://www.sffi.fi/

Dela det här: