Home > Föreningsnyheter > Hosken sportar / Sports with HoSK

Hosken Sportar är en underklubb till HoSK rf vars mål är att erbjuda studeranden möjlighet till rolig motion genom en bekant lågtröskelverksamhet. Vi bjuder på allt mellan motion, hälsa och välfärd!

Hosken sportar fixar sportevenemang mönstrade efter er efterfrågan. Vi har bland annat ordnat kinesiotejpning, fotboll och yoga. Oftast ordnas evenemangen i närheten av Arcada.

Ni kan följa Hosken sportar på Facebook för att hålla koll på våra evenemang, www.facebook.fi/hoskensportar. På HoSK:s Instagram, hoskrf eller vår sida under fliken hosken sportar –> evenemang så hittar ni hosken sportars evenemang även.

Sports with hosken is an sub-group to HoSK rf which goal is to offer students the possibility for fun excercise through a well-known easy-to-join group. We offer everything between sport, health and welfare!

Sports with hosk are fixing sportsevents made after your request. We have made everything between kinesiotaping, fotball and yoga. Often are the sportsevent held somewhere close to Arcada.

You can follow Sports with hosk on Facebook to keep track on our events, www.facebook.fi/hoskensportar. On HoSK’s Instagram, hoskrf or on our site under the tab ’hosken sportar’ –> ’events’ you’ll find all sport with hosk’s events also.

Dela det här: