Home > Föreningsnyheter > Årsfestkommittee rekryterar / Annual ball is recruiting

HoSKens årsfest är årets absoluta höjdpunkt som vi firar varje år! Årsfesten är en ståtlig och fin fest som firas för vår ämnesförening och dess medlemmar. Vi söker nu efter intresserade och motiverade studerande som vill ställa upp i årsfestkommittén! I kommitén kommer du att få vara med och planera och medverka i ordnandet av festen. Lämna in en intresseanmälan till vår email arsfest@hosk.fi där du kort motiverar varför du vill vara med i årsfestkommittén.

Vi önskar att kommittén skulle bestå av 1-2 gulisar och 1-2 äldre studerande. Vi återkommer till de valda inom kort. Deadline för anmälan är: 29.9.2019

Med vänliga hälsningar

Linnea Hakala, Årsfestkommitténs ordförande

———————————————-

HoSKen’s annual ball is the absolute highlight of the year that we celebrate every year! The annual ball is a stately and fancy ball that is celebrated for HoSK and its members. We are now looking for interested and motivated students who want to sit in the annual ball committee! In the committee you will be able to participate in planning and in the organization of the annual ball.

Send your interest to our email arsfest@hosk.fi where you motivate why you want to join the annual ball committee.

We wish the committee to consist of 1-2 freshmen and 1-2 older students. We will send a message for those who will join us. Deadline for the application is: 29.9.2019

Kind regards

Linnea Hakala, Chairman of the committee

Dela det här: