Home > Föreningsnyheter > Glöggrundan 2019 information

GLÖGGRUNDAN! 🥳

English further down!

Nu då vi har er uppmärksamhet så vill vi att ni som är intresserade av att gå på Glöggrundan2019 riktar sin uppmärksamhet hitåt, eftersom information gällande biljettsläpp kommer här nedan!

I år har föreningar runtom i Finland haft möjligheten att i förväg köpa biljetter till sina medlemmar, med samma system som tidigare år, först till kvarn gällde även oss.

Biljettförsäljningen kommer gå till på följande sätt:

1. HoSK rf’s biljettförsäljning kommer att ske den 5 november kl. 9 på Cor-huset, inte i skolan. Som tidigare år, kommer vi att köra det legendariska kösystemet.

2. HoSK rf kommer att sälja biljetter ENDAST till de som studerar inom institutionen för vård och institutionen för hälsa och välfärd. Man behöver inte vara HoSK medlem för att köpa en biljett. För andra ämnesföreningar, kolla deras sidor om var och när deras biljettförsäljning sker.

3. Varje studerande får köpa EN biljett. Vid köpet av biljetten måste ni ha KONTANTER för biljetten och kunna bevisa vilken institution ni studerar på (t.ex via ASTA eller om du är medlem så kan du visa ditt medlemskap via kide)

4. Om du inte har kontanter då du kommer fram till biljettdisken har vi rätten att be dig lämna kön utan biljett.

5. Biljetten kostar 17€, och vi säljer inte VIP-biljetter.

6. Alla våra biljetter är till samma efterfest: Nightclub Aalto. Om du känner att du hellre vill till en annan efterfest så har vi med andra studentföreningar inom Arcada öppnat en Facebook grupp man kan gå med i för att kunna byta biljetter med varandra – https://www.facebook.com/groups/548409439054217/

Det finns ett väldigt begränsat antal biljetter, alltså kan vi inte garantera en biljett till alla våra studeranden. DOCK kommer Åbos fysiska biljettförsäljningen ske onsdagen 6.11 och deras elektroniska biljettförsäljning kommer att vara fredagen den 8.11. Mera information angående dessa två försäljningstillfällen finns att få på Glöggrundans hemsida och Facebooksida.

Finns det frågor gällande försäljningen så hör av er till oss och vi svarar så snabbt som möjligt!

—–

Now that we have your attention, we want you who are interested in attending Glöggrundan2019 to direct your attention here, as information regarding ticket release will be below!

This year, associations around Finland have had the opportunity to purchase tickets in advance for their members, using the same system as in previous years, first come, first served also applied to us.

Sales will proceed as follows:

1. HoSK rf’s’ ticket sales will take place on Nov. 5 at 9 a.m. at the Cor House, not at school. As with previous years, we will run the legendary queuing system.

2. HoSK rf will sell tickets ONLY to those studying in the Department of Health and the Department of Health and Welfare. You do not have to be a HoSK member to buy a ticket. For other student associations’ ticket sales, check their pages for more information.

3. Each student may purchase ONE ticket. When buying the ticket, you should have CASH for the ticket and be able to prove which institution you are studying at (eg via ASTA or if you’re an HoSK member you can prove it on Kide.App)

4. If you do not have cash when arriving at the ticket desk, we have the right to ask you to leave the queuing line, without a ticket.

5. The ticket costs 17 €, and we do not sell VIP tickets.

6. All our tickets are for the same after-party: Nightclub Aalto. If you feel that you would rather go to another after-party, we have opened with other student associations within Arcada a facebook group that you can join to exchange tickets with each other – https://www.facebook.com/groups/548409439054217/

There is a very limited number of tickets, so we cannot guarantee a ticket to all our students. However, Turku’s physical ticket sales will take place on Wednesday, November 6th, and the same electronic ticket sales as in previous years will be Friday, November 11. More information about these two sales opportunities can be found on Glöggrundan’s website and Facebook page.

If there are any questions regarding the sales, please contact us and we will answer as soon as possible!

Dela det här: