Home > Föreningsnyheter > Daghemmet Bertha Maria söker personal

Daghemmet Bertha Maria i Tölö söker ny personal.
Vi arbetar för att daghemmet är en trygg och stimulerande miljö som ger barnen utrymme för utvecklande av egna tankar, idéer och befrämjar utvecklingen av det svenska språket och den finländska kulturen. Personalen är modeller som handleder barnen i deras utveckling genom såväl sitt agerande som genom aktiv observation samt genom att beakta barnens intressen vid planerandet av verksamheten. Den skall vara anpassad till barnens utvecklingsnivå och beakta det individuella barnet. Denna miljö skapas genom att ha utbildad personal, åldersindelade grupper och ett gott samarbete med vårdnadshavarna

Enligt barnskötarens arbetsbeskrivning i småbarnens grupp med 1-3 åringar.

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §). Goda kunskaper i svenska. Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Länk till arbetsansökan:
https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-04-40-19

OBS! Deadline för ansökan går ut 11.11.2019!

This workplace requires a worker who can speak Swedish.

Dela det här: