Home > Föreningsnyheter > HoSK LXIV ANNUAL BALL

HoSK r.f. har den stora äran att välkomna er på föreningens 64:e årsfest!

Festligheterna äger rum den 14.3.2020 på restaurang Kilta-Sali i Helsingfors. Festen inleds traditionsenligt med Solenna Akt kl 17.30.
Festsupén serveras kort därefter.
Platsen för nachspiel är Teatteri Forum! Transport till efterfesten ordnas.
Adressen till restaurang Kilta-Sali är Lappbrinken 1, Helsingfors.

Årsfesten går på svenska!
Klädsel: Högtidsdräkt med akademiska ordnar, för damerna aftonklänning och herrarna frack eller mörk kostym.

Pris för supékort:
78€ HoSK medlemmar
83€ övriga och alumner
73€ alkoholfritt supékort
100€ understödsbiljett

Sillfrukost serveras på Cor-huset lördagen den 15.3.2020 kl 12.00, pris 5€.

HoSK konto: FI79 4055 1140 0012 35

Sista anmälningsdagen är den 26.2.2020! Anmälningen sker via länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOO_UPxVxdtTvA3nL6JPGt3zPFeR2DUfb1wW_MsM4NShWs2w/viewform

Efter att ni anmält er via länken ovanför sker betalningen in på HoSKens kontonummer : FI79 4055 1140 0012 35, i meddelandet skriver ni namn + Medlem/Icke-medlem/Alkoholfri/Understödande € (+ silliz 5€)
Mera instruktioner finns i anmälningsdokumentet. Sista betalningsdag är den 28.2.2020!


HoSK r.f. has the immense pleasure of inviting you to join us at our 64th Annual Ball!

The festivities will take place the 14th of March 2020 at Restaurant Kilta-Sali in Helsinki. The Solenna Akt begins at 17.30, and the dinner is served shortly after.
The location for nachspiel is Teatteri Forum! Transportation to Teatteri Forum will be provided.
The address for Kilta-Sali is Lappbrinken 1, Helsingfors.

The annuall ball will be in Swedish!
Dresscode: Eveningdress for women, tailcoat/dark suit for men.

Prices:
78€ HoSK members
83€ others and alumni
73€ non-alcoholic
100€ subsidy ticket

The Silliz will take place at Cor House 15.3.2020 at 12.00 pm. Price: 5€.

HoSK bank account : FI79 4055 1140 0012 35

The last day to sign up is 26.2.2020 via this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOO_UPxVxdtTvA3nL6JPGt3zPFeR2DUfb1wW_MsM4NShWs2w/viewform

After signing up for the annual ball via the link above, you can pay for the annual ball to HoSKen’s bank account : FI79 4055 1140 0012 35, in the message you write : name + member/non-member/non-alcohol/subsidy ticket 5€ + (silliz 5€). More information is found in the sign up-link. The last date for paying the bill is the 28th of February 2020!


Dela det här: