Home > Föreningsnyheter > MYCKET VIKTIG INFO OM ÅRSFESTEN

VIKTIG INFO OM ÅRSFESTEN

Det senaste dygnet har det kommit mycket frågor angående vår årsfest och om vi kommer att hålla den. Efter att noggrannt ha diskuterat och övervägt situationen och för- och nackdelarna med de olika alternativen har vi beslutat att vi trots allt håller årsfesten, men för allas säkerhet och välmående kommer vi att följa dessa riktlinjer som presenteras här nedan. I och med ordnandet av HoSK LXIV årsfest följer Hosken även Arcadas riktlinjer för coronaviruset.

1. Vänligen delta INTE i årsfesten imorgon om du varit på resa utomlands inom de senaste 14 dygnen ELLER om du tror dig ha varit i kontakt med en smittad person eller en person som på annat sätt kommit i kontakt med smittan.

2. Överväg noggrant deltagande om du hör till riskgruppen, alltså om du är gravid, astmatiker, diabetiker, har en hjärt- eller lungsjukdom eller någon annan grundsjukdom. 

3. Handhygien är a och o för kvällen. Tvätta händerna och använd käsidesi ofta och noggrannt! Skaka inte hand med andra gäster och krama inte varandra. Undvik att dela glas med andra. Käsidesi finns på alla bord, var inte sparsam! 

4. Om du känner dig sjuk

Delta absolut inte i årsfesten om du är sjuk eller känner dig förkyld. Minsta lilla symptom räknas tyvärr som ett hinder för deltagande just nu. Vi förstår att det är otroligt tråkigt och ekonomiskt besvärande att inte kunna delta pga sjukdom, men i detta läge är det viktigast att  tänka på smittorisken. 

5. Det är helt frivilligt att delta i årafesten. Vi har full förståelse för de som inte vill komma, och vi påminner även om att man deltar på eget ansvar😊

Snart smäller det, vi ses imorgon! 🥳

Dela det här: