Home > Föreningsnyheter > GULIS GET TOGETHER

Titta hit alla HoSK gulisar*!! Det är en tradition för HoSK att varje år samla våra nya gulisar för att lära känna tutorerna samt styrelsen och naturligtvis varandra bättre. På grund av den rådande situationen kommer det dock i år att se lite annorlunda ut, men nog ska vi träffas och ha kul i varje fall, för iår ordnar vi ett GULIS GET TOGETHER evenemang!! Detta betyder en rolig kväll med era tutorer och styrelsen (mer kommer ni få veta på plats) men vi kan säga att kläder efter väder, er finaste sångröst (och sångboken förstås om ni har en 😉 ) OCH ert gladaste humör är det som ni behöver ha med er. Även BYOB (bring your own beer) gäller under evenemanget om man själv vill ha något läskande. En startdricka kommer att tillhöra priset och väljs vid anmälningen.

*HoSK gulis= Alla de nya studeranden som studerar på linjerna: sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, förstavårdare, fysioterapeut, ergoterapeut, socionom, idrottsinstruktör, nursing!

Men på grund av begränsat antal på cor-huset, kommer vi att dela upp evenemanget på 2 dagar. Detta betyder att ni kommer få välja vilken dag ni vill komma på detta roliga evenemang. Man kan endast köpa biljett till en kväll, och det är också först till kvarn som gäller!

Biljettförsäljningen kommer att ske via Kide.app och startar måndagen 7.9 kl. 12! OBS! Biljetterna är personliga (går ej att sälja vidare/ge till någon annan) och det går endast att köpa 1 biljett/person. Anmälningen är bindande!

För vem? HoSK gulisar
Vad? GULIS GET TOGETHER
Var? Cor-huset
När? Torsdagen 17.9 kl. 17 ELLER lördagen 19.9 kl. 17
Pris? 10€ för HoSK medlemmar, 15€ för icke HoSK medlemmar (vi kommer kolla upp medlemskapet samt studielinje eftersom vi vill försäkra att ni verkligen är hosk gulis)

Vi ses väl där?

OBS! Vi kommer att följa restriktionerna angående förhindrande av Coronavirussmitta (Institutet för Hälsa och Välfärd & undervisnings- och kulturministeriets anvisningar) och vi önskar det samma från alla deltagaren. Käsidesi finns på plats, men ta med eget om ni har! Vi förbehåller oss även rätten till att avboka evenemangen ifall restriktionerna ändras. I sådana fall kommer pengarna återbetalas.
_

Hoskens allmänna riktlinjer angående Covid 19:
På grund av Covid 19-situationen förbehåller vi oss rätten till att när som helst ställa in ett evenemang. Detta gäller alla evenemang trots att de i dagsläget marknadsförs som att de kommer att hållas. Vi förbehåller oss även rätten till att när som helst ändra på regler och riktlinjer för våra evenemang.

För att få delta i våra evenemang förutsätts tills vidare att man är helt frisk, respekterar säkerhetsavstånd samt håller god handhygien och en korrekt host- och nysteknik. Alla deltar i våra evenemang på eget ansvar.

Vi förbehåller oss även rätten till att när som helst under ett evenemang be en deltagare som uppvisar allmänna förkylnings- eller Covid 19-symptom att avlägsna sig från evenemanget.

Dessa åtgärder är tills vidare i bruk både för våra medlemmars och allmänhetens välmående. Tack för ert tålamod och er förståelse i dessa tider! 🙂

Styrelsen 2020

HI HoSK-freshmen!!* Hosken has a tradition that every year we gather the freshmen, our tutors and the board to get to know each other better. Because of Covid, this year is gonna be a bit different, but we’ll make it super fun anyway because this year we’ll have a FRESHMAN GET TOGETHER! This is going to be a fun night with your tutors and the board (you’ll have more information when you get there), but dress according to the weather and bring your best singing voice (and your songbook if you have one;)) and a smile and other things you might need. Also, BYOB (bring your own beer) if you want to! You will get a beer or a cider at the beginning of the evening that is included in the price.

*HoSK-freshmen = those who study nursing or any of the swedish/finnish speaking programmes!

Because of covid and a restricted amount of people allowed at the Cor-house, we’ll split this event into two days: thursday the 17.9 and saturday the 19.9. You can choose what day you want to come. You can only buy one ticket!

Tickets are sold via Kide.app. Ticket sales start on Monday the 7th of September at 12pm! The tickets are personal and cannot be sold or given to other students! You can only buy one ticket each, and the sign up is binding.

FOR WHO? HoSK freshmen
WHAT? FRESHMAN GET TOGETHER
WHERE? Cor-house
WHEN? Thursday the 17.9 or saturday 19.9 at 5 pm!
PRICE? 10€ HoSK members, 15€ non-members (we’ll check)

See you there!!

Please note that we’ll follow the Covid guidelines and we’ll wish that you’ll follow them too. This means you cannot come if you even have the slightest symptoms of a cold or covid. We’ll keep the safety distance in mind and hand sanitizer will be found at this event, but bring your own if you have! We also have the right to cancel our events at any given moment.

Dela det här: