Home > Föreningsnyheter > GAMYLENKÄT

Hej du som är 2:a årets studerande eller äldre, vi vill veta vad du tycker om din utbildning på Arcada! Enkäten här nedan tar 5-10 minuter att fylla i, och bland deltagarna lottar vi ut ett presentkort till S-kedjan! Utlottningen sker den 31.10, så kom ihåg att fylla i enkäten före det om du vill delta i utlottningen. Närmare instruktioner finns i enkätbeskrivningen. Tack för att du deltar! 🙂 Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5xNXTMtUmbORyUeEjhC82bn4yFCh70c1FaI8iSF9jN9LOxg/viewform?fbclid=IwAR1ANUH4ureGBqHtlwoJ8GlNwu8COw9moxBi0OZa7OAbBz4A9l3BdVyQIRk

Hi! If you are studying your 2nd year or later we would like to know what you think about your education at Arcada! The survey below takes 5-10 minutes to fill out, and among the participants we will give out one gift card to the S-chain! The winner will be announced on the 31st of October, so make sure you participate in the survey before that if you want to have a chance to win the gift card! More instructions are found in the survey description. Thank you for participating! 🙂 The link to the survey: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5xNXTMtUmbORyUeEjhC82bn4yFCh70c1FaI8iSF9jN9LOxg/viewform?fbclid=IwAR1ANUH4ureGBqHtlwoJ8GlNwu8COw9moxBi0OZa7OAbBz4A9l3BdVyQIRk

Dela det här: