Home > Föreningsnyheter > HÖSTMÖTE 2020

HoSK r.f. vill önska er hjärtligt välkomna på höstmöte!

Under mötets gång kommer vi bl.a. gå igenom och verkställa verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår. Det väljs även en ny styrelse för år 2021!

På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19 har HoSK r.f. valt att ordna höstmötet på ett annorlunda sätt i år. Mötet ordnas på Cor-huset den 26.11.2020 kl. 18:30, men vi kommer även att dela en länk till Teams där man kan delta online om man inte kan/vill komma på plats. Genom att delta online kommer du tyvärr inte kunna ställa upp som rösträknare eller protokolljusterare, men du kan ställa upp i styrelsevalet samt rösta. Röstningen online fungerar så att du skickar privatmeddelande via Teams till en av mötets rösträknare, skriv namnet på personen du röstar på och din röst är medräknad.

För att delta måste man dock anmäla sig på förhand. Du anmäler dig genom att ”köpa” en gratis biljett på Kide.App, i samband med köpet av biljetten är du även berättigad att rösta samt ställa upp i styrelsevalet för år 2021. För att köpa biljetten måste du vara HoSK medlem. Orsaken till detta är enbart för att kunna hålla koll på antalet deltagaren och se till att rekommenderat personantal följs på mötet för att kunna hålla ordentliga säkerhetsavstånd. HoSK r.f. kommer även förse deltagarna med ansiktsmask samt handsprit på plats, men det rekommenderas att ta med eget om man har.

För att delta fysiskt i mötet krävs det att ni är helt friska.

Föredragningslistan:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare

§ 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Beviljande av närvaro- och yttranderätt

§ 6 Verksamhetsplanen samt budgeten för följande kalenderår (2021) fastställs

§ 7 Medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår (2019) fastställs

§ 8 Val av Ordförande

§ 9 Val av Vice Ordförande

§ 10 Val av Kassör

§ 11 Val av Sekreterare

§ 12 Val av övriga styrelsemedlemmar

§ 13 Val av Verksamhetsgranskare för år 2021

§ 14 Val av förtjänstteckenkommitté

§ 15 Övriga ärenden

§ 16 Mötet avslutas

Dela det här: