Home > Föreningsnyheter > Förtjänsttecken för verksamhetsåret 2020

Kära Hoskeiter,

Det börjar bli dags att nominera personer till förtjänsttecken för verksamhetsåret 2020. Nomineringarna tas emot helt elektroniskt i år. Skriv din nominering på ett papper, skriv under, fota eller skanna nomineringen och skicka den sedan till adressen fortjansttecken@hosk.fi. Du kan lämna in nomineringar mellan 1.3 – 14.3.2021. Tyvärr kommer vi inte att kunna dela ut förtjänsttecken på årsfesten som normalt skulle ordnas i mitten av mars, men vi vill ändå komma ihåg alla de som aktivt varit med och utvecklat Hoskens verksamhet. De som belönas med förtjänsttecken meddelas personligen i ett senare skede.

En nominering skall innehålla:

– För- och efternamn på den nominerade

– Vilken medalj, förtjänsttecken eller betygelse man nominerar personen till

– En kort motivering till varför personen förtjänar medaljen

– Minst 3 underskrifter behövs för att nomineringen skall vara giltig (dig själv + 2 andra)

– Man får nominera hur många personer man vill, även flera till samma förtjänsttecken (dock skall dessa skrivas på separata papper)

PK-medalj

Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i programkommitténs verksamhet vid föreningens sitzar och övriga evenemang.  

Kommittémedalj

Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i någon annan av föreningskommittéer såsom Förtjänstteckenkommittén, Hosken Sportar eller Årsfestkommittén.

Tutormedalj

Du kan nominera någon som du anser har fungerat som en bra tutor vid institutionen för hälsa- och välfärd. Denna person skall genom sina insatser som tutor även ha främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i silver

Du kan nominera någon som är HoSK medlem, utexaminerad medlem, f.d. medlem eller en person som är anställd vid Arcada som aktivt medverkat i föreningens verksamhet och främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i guld

Du kan nominera någon som har fått förtjänsttecken i silver och som därmed i flera år har medverkat aktivt i föreningens verksamhet samt bidragit till att främja föreningens syfte.

Super HoSKeit hedersbetygelse

Denna betygelse kan tilldelas någon person eller instans som starkt främjat och stött föreningens syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i föreningen.

Nomineringen skall skickas in senast 14.3.2021 klockan 23.59!

Med vänliga hälsningar,

Förtjänstteckenkommittén 2021

Dela det här: