Home > Årsfest

Vett och Etikett på Hosk LXIV årsfest

INNAN FESTEN

Det finns en viss etikett då det kommer till klädsel. Då dresscoden är högtidsdräkt skall herrarna ha frack/mörk kostym och damerna långklänning. Herrarna skall ha fluga med frack och slips med kostym. För damer skall håret sättas upp så att nacken är bar. Skorna man använder skall ha “stängd” tå.  Axlarna skall vara täckta ända tills efter varmrätten eller tills värdinnan tar av sig sin sjal. Förtjänsttecken fästs på klänningen eller fracken/kostymen på vänster sida.

SOLENN AKT

Man behöver inte delta i Solenn Akten om man inte skall framföra en hälsning. Ifall du ändå vill delta på cocktail tillfället är du naturligtvis varmt välkommen!

Kom hellre lite för tidigt än för sent! Solenna akten hålls före banketten och detta är den högtidligare delen av årsfesten. Hälsningar från vänföreningar och tal hålls vid detta tillfälle.

Damer, kom ihåg att axlarna bör vara täckta under solenna akten.

VID BORDET

När man en gång satt sig vid bordet, stiger man inte upp förrän varmrätten är utburen och det blir paus/konferens.

Ifall du av väldigt tvingande skäl måste stiga upp från bordet före paus/konferens gör det väldigt DISKRET (inte då något program/tal håller på). Återvänd till salen först då programpunkter/tal är avklarade.

Värdparet (hedersbordet) påbörjar rätterna/vinerna. Då ens eget bordssällskap fått mat (ca 5 personerna runt dig) är det tillåtet att börja äta. Man brukar vänta på att värden/värdinnan smakar på vinet först och efter det är det fritt fram att dricka av det. I ett större sällskap ”öppnar” man vinet tillsammans med sitt bordssällskap.

SÅNGETIKETT

Sångledaren har en mycket viktig roll på Årsfesten. Han & hon bestämmer när det sjungs och vad som sjungs. Det finns tillfällen då enstaka gäster kan börja en sång, detta sker dock alltid med sångledarens tillstånd.

På årsfesten sjunger man endast de verserna som finns utskrivna i sångbladet. Man brukar inte heller köra “tempo”, ta in ”fiilisbordet” eller nån ”på bordet”. Tänk på det hela som en snäppet snyggare sitz.

SILLIZ

Sillisen börjar klockan 12:00 på Cor. Under sillfrukosten bjuds det som ordet säger på frukost. Det kommer finnas olika alternativ på mat och dryck. Man kan också ta med egen dricka för att undvika uttorkning.

Hoppas alla får en trevlig årsfest!

Hälsningar, Årsfestkommittén 2020

_________________________________________________

HoSK r.f. LXIV Annual Ball 14.3.2020

HoSK r.f. har den stora äran att välkomna er på föreningens 64:e årsfest!

Festligheterna äger rum den 14.3.2020 på restaurang Kilta-Sali i Helsingfors. Festen inleds traditionsenligt med Solenna Akt kl 17.30.
Festsupén serveras kort därefter.
Platsen för nachspiel är Teatteri Forum! Transport till efterfesten ordnas.
Adressen till restaurang Kilta-Sali är Lappbrinken 1, Helsingfors.

Årsfesten går på svenska!
Klädsel: Högtidsdräkt med akademiska ordnar, för damerna aftonklänning och herrarna frack eller mörk kostym.

Pris för supékort:
78€ HoSK medlemmar
83€ övriga och alumner
73€ alkoholfritt supékort
100€ understödsbiljett

Sillfrukost serveras på Cor-huset lördagen den 15.3.2020 kl 12.00, pris 5€.

HoSK konto: FI79 4055 1140 0012 35

Sista anmälningsdagen är den 26.2.2020! Anmälningen sker via länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOO_UPxVxdtTvA3nL6JPGt3zPFeR2DUfb1wW_MsM4NShWs2w/viewform

Efter att ni anmält er via länken ovanför sker betalningen in på HoSKens kontonummer : FI79 4055 1140 0012 35, i meddelandet skriver ni namn + Medlem/Icke-medlem/Alkoholfri/Understödande € + silliz 5€)
Mera instruktioner finns i anmälningsdokumentet. Sista betalningsdag är den 28.2.2020!

_______________________________________________

HoSK r.f. has the immense pleasure of inviting you to join us at our 64th Annual Ball!

The festivities will take place the 14th of March 2020 at Restaurant Kilta-Sali in Helsinki. The Solenna Akt begins at 17.30, and the dinner is served shortly after.
The location for nachspiel is Teatteri Forum! Transportation to Teatteri Forum will be provided.
The address for Kilta-Sali is Lappbrinken 1, Helsingfors.

The annuall ball will be in Swedish!
Dresscode: Eveningdress for women, tailcoat/dark suit for men.

Prices:
78€ HoSK members
83€ others and alumni
73€ non-alcoholic
100€ subsidy ticket

The Silliz will take place at Cor House 15.3.2020 at 12.00 pm. Price: 5€.

HoSK bank account : FI79 4055 1140 0012 35

The last day to sign up is 26.2.2020 via this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOO_UPxVxdtTvA3nL6JPGt3zPFeR2DUfb1wW_MsM4NShWs2w/viewform

After signing up for the annual ball via the link above, you can pay for the annual ball to HoSKen’s bank account : FI79 4055 1140 0012 35, in the message you write : name + member/non-member/non-alcohol/subsidy ticket 5€ + silliz 5€. More information is found in the sign up-link. The last date for paying the bill is the 28th of February 2020!

______________________________________________________________________________

Förtjänsttecken till HoSK LXIV årsfest

Nomineringar till förtjänsttecken för år 2019

Nu är det dags att nominera till förtjänsttecken för det gångna verksamhetsåret 2019. Förtjänsttecken delas ut under en särskild ceremoni på årsfesten den 14.3.2020. Den 10.2 – 11.3.2020 kan du lämna in nomineringar! 

Nomineringarna lämnas in i den vita postlådan utanför Askens office på andra våningen i Cor-huset. Nomineringarna kan också mailas till fortjansttecken@hosk.fi. Om nomineringen mailas ska först en pappersansökan fyllas i, och sedan kan ansökan fotas eller skannas och bifogas i mailet.

Instruktioner hittar du på plats vid postlådan eller här nedan.

En nominering skall innehålla följande:

  • För- och efternamn på den nominerade
  • Vilken medalj/förtjänsttecken/betygelse man nominerar personen till
  • En kort motivering till varför personen förtjänar medaljen
  • Minst 3 underskrifter behövs för att nominering skall vara giltig (Dig själv + 2 andra)
  • Man får nominera hur många personer man vill, även flera till samma förtjänsttecken (detta ska dock skrivas skilt).

PK-medalj
Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i programkommitténs verksamhet vid föreningens sitzar och övriga evenemang.

Kommittémedalj
Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i någon annan av förenings kommittéer såsom Förtjänstteckenkommittén, Hosken Sportar eller Årsfestkommittén.

Tutormedalj
Du kan nominera någon som du anser har fungerat som en bra tutor vid institutionen för hälsa- och välfärd. Denna person skall genom sina insatser som tutor även ha främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i silver
Du kan nominera någon som är HoSK medlem, utexaminerad medlem, f.d. medlem eller en person som är anställd vid Arcada som aktivt medverkat i föreningens verksamhet och främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i guld
Du kan nominera någon som har fått förtjänsttecken i silver och som därmed i flera år har  medverkat aktivt i föreningens verksamhet samt bidragit till att främja föreningens syfte.

Super HoSKeit hedersbetygelse
Denna betygelse kan tilldelas någon person eller instans som starkt främjat och stött föreningens syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i föreningen.

Nomineringen skall vara inlämnad senast fredagen den 11.3 kl. 16.00!

Med vänliga hälsningar,
Förtjänstteckenkommittén 2020

__________

It is now time to nominate for the badges of merit for the year of 2019! The badges of merit are given out during a special ceremony during HoSK annual ball on the 14th of March 2020. During the period of 10.2-11.3.2020 you can nominate people!

The nominations should be handed in to the white post box outside Askens office in Cor-huset on the second floor. The nominations can also be handed in via e-mail, to fortjansttecken@hosk.fi. If you send the nomination via e-mail, you need to fill in the paper application first and then take a photo or scan it and and attatch it to the mail.

Instructions are found on place as well as below:

This should be included in the nomination:

  • First and last name of the person you are nominating
  • What badge of merit he/she is nominated for
  • A short motivation as to why you are nominating this person
  • At least three signatures (your plus two others)

You can nominate as many people as you want, even to the same badge of merit, but applications should always be done separately.

PK-badge of merit

To this badge of merit, you can nominate someone who has been active in the programme committee at Hoskens sitzes and other events

Committee badge of merit

You can nominate someone who has ben active in Hoskens other committees, such as the Annual Ball committee, Hosken Sports or the Badge of Merits committee

Tutoring badge of merit

You can nominate someone who has been a good tutor for Hosken. This person should through his/her actions have worked in a positive approach for Hosken

Badge of merit in silver

You can nominate someone who is a HoSK member, a graduate or former member or a person working at Arcada who has been active in Hoskens activities and worked in a positive approach for

Badge of merit in gold

You can nominate someone who has already received the badge of merit in silver, who for several years actively has ben a part of Hoskens activities etc and therefore worked in a postitive approach for hosken.

Super HoSKeit honorary badge of merit

This medal can be given to someone who greatly has worked for or supported Hoskens activity. This person does not have to be a member of HoSK!

The nominations should be handed in Friday the 11th of March at 4 pm the latest! 

Best regards,

The committee for badges of merits 2020

_________________________________________________

Tidigare årsfester / Previous HoSK annual Balls: 

HoSK LXIV Annual Ball 15.3.2019

Ordförande för årsfestkommittén 2019 / Chairman of the Annual Ball committee 2019: 

Lina Smedlund

Vice ordförande för årsfestkommittén 2019 / Vice chairman of  the Annual Ball committee 2019: 

Carina Blomqvist


Hosk r.f. LXII Annual Ball  16.3.2018

Ordförande för årsfestkommittén 2018 / Chairman of the Annual Ball committee 2018: 
Mikaela Borgman

Dela det här: