Home > Årsfest

ÅRSFESTKOMMITTÈ

Älskar du att planera? Vill du vara med och ordna årets finaste fest? Då är Årsfestkommittén något för dig!

Vi söker efter intresserade och motiverade studerande som vill ställa upp i årsfestkommittén! Lämna in en intresse anmälan till vår email arsfest@hosk.fi var du motiverar varför du vill komma med i årsfestkommittén.

Vi önskar att kommittén skulle bestå av 1-2 gulisar och 1-2 äldre studerande. Vi återkommer till de valda inom kort. Deadline för anmälan är: 31.10.2018

Med vänliga hälsningar
Lina Smedlund, Årsfestkommitténs ordförande
Carina Blomqvist, Årsfestkommitténs vice ordförande

Do you love to plan? Do you want to plan the finest event of the year? Then the annual ball comittee is something for you!

We are looking for interested and motivated students who wants to join the annual ball commitee. Send your interest to our email arsfest@hosk.fi where you motivate why you want to join the annual ball comittee.

We wish the comittee to consist of 1-2 freshmen and 1-2 other students. We will send a message for those who will join us. Deadline for the application is: 31.10.2018

Kind regards
Lina Smedlund, Chairman of the committee
Carina Blomqvist, Vice chairman of the committee

—————————————————————————————————————


År 2018 fyller HoSK rf 62 år! Planeringen inför evenemanget sköts av en särskilt utnämnd kommitté. Om du är intresserad av att delta i planeringsarbetet inför nästa år så kan du höra av dig till någon i Styrelse 2018
Mera info hittar du här: HoSK LXII Årsfest

Frågor gällande årsfesten riktas till årsfestkommitténs ordförande
Mikaela Borgman arsfest(a)hosk.fi

Dela det här: