Home > Årsfest

Vett och Etikett Hosk LXIII

INNAN FESTEN

Det finns en viss etikett då det kommer till klädsel. Då dresscoden är högtidsdräkt skall herrarna ha frack/mörk kostym och damerna långklänning. Herrarna skall ha fluga med frack och slips med kostym. För damer skall håret sättas upp så att nacken är bar. Skorna man använder skall ha “stängd” tå.  Axlarna skall vara täckta ända tills efter varmrätten eller tills värdinnan tar av sig sin sjal. Förtjänsttecken fästs på klänningen eller fracken/kostymen på vänster sida.

SOLENN AKT

Man behöver inte delta i Solenn Akten om man inte skall framföra en hälsning. Ifall du ändå vill delta på cocktail tillfället bör du befinna dig på restaurang Blue Peter kl. 17:30.

Kom hellre lite för tidigt än för sent! Solenna akten hålls före banketten och detta är den högtidligare delen av årsfesten. Hälsningar från vänföreningar och tal hålls vid detta tillfälle.

Damer, kom ihåg att axlarna bör vara täckta under solenna akten (före kl 17:30 måste axlar vara täckta)

VID BORDET

När man en gång satt sig vid bordet, stiger man inte upp förrän varmrätten är utburen och det blir paus/konferens.

Ifall du av väldigt tvingande skäl måste stiga upp från bordet före paus/konferens gör det väldigt DISKRET (inte då något program/tal håller på). Återvänd till salen först då programpunkter/tal är avklarade.

Värdparet (hedersbordet) påbörjar rätterna/vinerna. Då ens eget bordssällskap fått mat (ca 5 personerna runt dig) är det tillåtet att börja äta. Man brukar vänta på att värden/värdinnan smakar på vinet först och efter det är det fritt fram att dricka av det. I ett större sällskap ”öppnar” man vinet tillsammans med sitt bordssällskap.

SÅNGETIKETT

Sångledaren har en mycket viktig roll på Årsfesten. Han & hon bestämmer när det sjungs och vad som sjungs. Det finns tillfällen då enstaka gäster kan börja en sång, detta sker dock alltid med sångledarens tillstånd.

På årsfesten sjunger man endast de verserna som finns utskrivna i sångbladet. Man brukar inte heller köra “tempo”, ta in ”fiilisbordet” eller nån ”på bordet”. Tänk på det hela som en snäppet snyggare sitz.

SILLIZ

Sillisen börjar klockan 12:00 på Cor. Under sillfrukosten bjuds det som ordet säger på frukost. Det kommer finnas olika alternativ på mat och dryck. Man kan också ta med egen dricka för att undvika uttorkning.

Hoppas alla får en trevlig årsfest!

Hälsningar, Årsfestkommittén 2019

Förtjänsttecken till årsfest LXIII

Nomineringar till förtjänsttecken för år 2018

Nu är det dags att nominera till förtjänsttecken för det gångna verksamhetsåret 2018. Förtjänsttecken delas ut under en särskild ceremoni på årsfesten den 15.3.2019. Nomineringarna lämnas in i den vita postlådan utanför ASKens office på andra våningen i cor-huset. Instruktioner hittar du på plats vid postlådan eller här nedan:

En nominering skall innehålla följande:

– För- och efternamn på den nominerade

– Vilken medalj/förtjänsttecken/betygelse man nominerar personen till

– En kort motivering till varför personen förtjänar medaljen

– Minst 3 underskrifter behövs för att nominering skall vara giltig (Dig själv + 2)

– Man får nominera hur många personer man vill, även flera till samma förtjänsttecken dock ska de skrivas skilt

PK-medalj

Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i programkommitténs verksamhet vid föreningens sitzar och övriga evenemang.  

Kommittémedalj

Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i någon annan av förenings kommittéer såsom förtjänstteckenkommittén, Hosken Sportar eller årsfestkommittén.

Tutormedalj

Du kan nominera någon som du anser har fungerat som en bra tutor vid institutionen för hälsa- och välfärd eller institutionen för vård. Denna person skall genom sina insatser som tutor även ha främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i silver

Du kan nominera någon som är HoSK medlem, utexaminerad medlem, f.d. medlem eller en person som är anställd vid Arcada som aktivt medverkat i föreningens verksamhet och främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i guld

Du kan nominera någon som har fått förtjänsttecken i silver och som därmed i flera år har  medverkat aktivt i föreningens verksamhet samt bidragit till att främja föreningens syfte.

Super HoSKeit hedersbetygelse

Denna betygelse kan tilldelas någon person eller instans som starkt främjat och stött föreningens syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i föreningen.

Nomineringen skall vara inlämnad senast Måndagen den 11.3.2019 kl. 16.00!

Med vänliga hälsningar,

Förtjänstteckenkommittén 2019

——————————————————————————————————

Nominations for badges of merit 2018

The time for submitting nominations for badges of merit for the year 2018 has arrived. Badges of merit are handed out on the annual ball 15.3.2019, as a special part of the ceremony. Nominations can be submitted through the white postbox outside ASK’s office door on the second floor of the Cor-house. Instructions can be found below as well as on the postbox.

A nomination should follow the following criteria’s:

-First and surname of the person you are nominating

-What medal/ badge of merit/ honorary title you are nominating the person for

-A brief summary of why you think the person deserves it

-A minimum of three signatures are needed for the nomination to be valid (Yours + 2)

-You are allowed to nominate as many persons as you want, even for the same badge of merit, however they shall be written separately.

PK-medal

You can nominate a person who you think has by active participation in the organization’s event committee “programkommittén”.

Committee-medal

You can nominate a person who you think has actively participated in one of the organization’s committees, for example the Badge of Merit Committee, Hosken sportar or the Annual Ball Committee.

Tutor-medal

You can nominate a person who you think has been a good tutor under the Department of Health and Welfare or the Department of healthcare. This person should by their efforts have made a positive impact on the organization as well.

Badge of merit in silver

You can nominate all HoSK members, HoSK alumni, past members and employees of Arcada, whose actions have benefitted the purpose of the organization

Badge of merit in gold

You can nominate a person, who already has been granted the organizations badge of merit in silver and by extension has benefitted the purpose of the organization for many years.

Super HoSKeit (honorary title)

You can nominate a person or entity that has strongly benefitted the purpose of the organization. This person or entity need not be a member of the organization.

All nominations shall be submitted on Monday 11.3 at 16.00 at the latest!

Best regards,

The Badge of Merit Committee 2019

Årsfestanmälan/ Annual ball registration

Välkommen på årsfest! Sista anmälningsdagen är den 27.2.2019!

Anmälningslänk: https://goo.gl/forms/UxvUUbD2lMnBvyP22

Anmälan till årsfesten är bindande.
Vid frågor, kontakta årsfestkommitténs ordförande på arsfest@hosk.fi.

Betalning sker till Hosk rf:s konto senast 4.3.2019.
Kontonummer: FI79 4055 1140 0012 35
Meddelande: Namn + Årsfest 2019 + Silliz (ifall du deltar i sillizen)

———————————————————————————————-

Last day to sign up is 27.2.2019!

Link for registration: https://goo.gl/forms/UxvUUbD2lMnBvyP22
Tickets for the Annual Ball are not refundable.
If you have any questions, don’t hesitate to contact us at arsfest@hosk.fi.

Payment to Hosk rf’s account by 4.3.2019.
Account number: FI79 4055 1140 0012 35
Message field: Name + Annual ball 2019 + Silliz (if you are attending the silliz)

Hosk LXIII Annual Ball 15.3.2019

HoSK rf har den stora äran att välkomna er på föreningens 63:a årsfest!

Festligheterna äger rum 15.3.2019 på restaurang Blue Peter på Drumsö och festen inleds traditionsenligt med solenn akt kl 17.30.
Festsupén serveras kl 18.30.
Platsen för nachspiel är restaurang Blue Peter!
Adressen till restaurang Blue Peter är: Hallonnäs parkväg 1, 00210 Helsingfors
Klädsel: Högtidsdräkt eller mörk kostym med akademiska ordnar

Pris för supékort:
80€ HoSK medlemmar
85€ övriga och alumner
75€ alkoholfritt supékort
100€ understödsbiljett

Sillfrukost serveras på Cor-huset lördagen den 16.3.2018 kl 12.00, pris 5€.

Info om anmälning kommer senare!
————————————————————–
HoSK rf has the immense pleasure of inviting you to join us at our 63nd Annual Ball!!

The festivities will take place 15.3.2019 at Restaurant Blue Peter in Lauttasaari. Solenn akt begins at 17.30 and the dinner is served at 18.30. The location for nachspiel is Restaurant Blue Peter! The address for Restaurant Blue Peter is: Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki
Dresscode: White tie / Black tie
(Eveningdress for women, tailcoat/dark suit for men)

Prices:
80€ HoSK members
85€ others and alumni
75€ non-alcoholic
100€ subsidy ticket

Silliz at the Cor House 16.3.2019, at 12.00, price 5€

Information about the sign-up will be posted later!

ÅRSFESTKOMMITTÈ 2019

Älskar du att planera? Vill du vara med och ordna årets finaste fest? Då är Årsfestkommittén något för dig!

Vi söker efter intresserade och motiverade studerande som vill ställa upp i årsfestkommittén! Lämna in en intresse anmälan till vår email arsfest@hosk.fi var du motiverar varför du vill komma med i årsfestkommittén.

Vi önskar att kommittén skulle bestå av 1-2 gulisar och 1-2 äldre studerande. Vi återkommer till de valda inom kort. Deadline för anmälan är: 31.10.2018

Med vänliga hälsningar
Lina Smedlund, Årsfestkommitténs ordförande
Carina Blomqvist, Årsfestkommitténs vice ordförande

Do you love to plan? Do you want to plan the finest event of the year? Then the annual ball comittee is something for you!

We are looking for interested and motivated students who wants to join the annual ball commitee. Send your interest to our email arsfest@hosk.fi where you motivate why you want to join the annual ball comittee.

We wish the comittee to consist of 1-2 freshmen and 1-2 other students. We will send a message for those who will join us. Deadline for the application is: 31.10.2018

Kind regards
Lina Smedlund, Chairman of the committee
Carina Blomqvist, Vice chairman of the committee


Hosk rf. Annual ball LXII 16.3.2018


År 2018 fyller HoSK rf 62 år! Planeringen inför evenemanget sköts av en särskilt utnämnd kommitté. Om du är intresserad av att delta i planeringsarbetet inför nästa år så kan du höra av dig till någon i Styrelse 2018
Mera info hittar du här: HoSK LXII Årsfest

Frågor gällande årsfesten riktas till årsfestkommitténs ordförande
Mikaela Borgman arsfest(a)hosk.fi

Dela det här: