Home > ÅRSFESTKOMMITTÉN

Älskar du att planera? Vill du vara med och ordna årets finaste fest? Då är Årsfestkommittén något för dig!

Vi söker efter intresserade och motiverade studerande som vill ställa upp i årsfestkommittén! Lämna in en intresse anmälan till vår email arsfest@hosk.fi var du motiverar varför du vill komma med i årsfestkommittén.

Vi önskar att kommittén skulle bestå av 1-2 gulisar och 1-2 äldre studerande.

**

Do you love to plan? Do you want to plan the finest event of the year? Then the annual ball comittee is something for you!

We are looking for interested and motivated students who wants to join the annual ball commitee. Send your interest to our email arsfest@hosk.fi where you motivate why you want to join the annual ball comittee.

We wish the comittee to consist of 1-2 freshmen and 1-2 other students.

Dela det här: