Bankuppgifter

Kontaktuppgifter:
HoSk rf
Majstadsgatan 11, 00550 Helsingfors
Föreningens bankkonto: AKTIA- FI7940551140001235

——————————————————————-

Contact information:
HoSk rf
Majstadsgatan 11, 00550 Helsingfors
The association’s bank account: AKTIA- FI7940551140001235

Dela det här: