Home > Archive for Föreningsnyheter

Föreningsmöte 17.12.2018

Välkommen med på HoSK rf föreningsmöte! Mötet ordnas 17.12.2018 kl. 17.00 § 1 Mötets öppnande § 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare § 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet ​ § 4 Godkännande av föredragningslistan...

Höstmöte 2018

HoSK rf vill välkomna er till årets höstmöte! Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl. 18:30, och under mötets gång kommer vi bl.a. gå igenom och fastställa verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår. En ny styrelse...

Föreningsmöte 2018

HoSK rf ordnar föreningsmöte, välkomna! Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl.18:00 och under mötet går vi igenom bl.a. bokslutet och årsberättelsen för 2015, 2016 och 2017, beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen 2015, 2016...

Barnvakt sökes

Barnvakt sökes Vi söker en barnvakt att sköta våra 2 flickor hemma hoss oss i Tölö. Till jobbet hör att hämta barnen ( 3 och 7 år gamla) från dagis och skolan, göra mellanmål och leka med dem tills...

Ledigt vikariat på dagis i Esbo!

Söker du arbete inom barnomsorgen? Kolla in det här!   Vi söker inhoppare till daghemmet Mymlan i Esbo! Daghemmet Mymlan (http://mymlan.fi/start/) är ett litet privat daghem som har köpavtal med Esbo stad.  Daghemmet Mymlan erbjuder heldagsvård för barn i åldern 0-6 år,...

Stipendie för sjukskötarstuderande!

Den 1 september närmar sig då ansökningsportalen till Queen Silvia Nursing Award öppnas. Stipendiet riktar sig till sjukskötarstuderande Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjukskötarstuderande att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre-...

Jobb på sidan om studierna?

Kvälls- och veckoslutsjobb för ansvarsfull sjukskötare eller sjukskötarstuderande i Sibbo. Arbetstid mest kvällar och veckoslut. Du vårdar en äldre dam med alzheimers sjuka. Vården sker hemma hos klienten. Ordentlig introduktion erbjuds. Hjälpmedel finns i hemmet. Egen bil nödvändig p.g.a....