Home > Hosken sportar

HOSKEN SPORTAR REKRYTERAR

Hosken Sportar är en underklubb till HoSK rf vars mål är att erbjuda studeranden möjlighet till rolig motion genom en bekant lågtröskelverksamhet. Vi bjuder på allt mellan motion, hälsa och välfärd!

Har du viljat hålla ett hosken sportar evenemang tidigare? Har du viljat engagera dig mera i hosken sportar verksamhet?

NU har du chansen att göra det! Skicka ett mejl till sport@hosk.fi eller kontakta oss på Facebook, www.facebook.fi/hoskrf om du vill ordna ett hosken sportar evenemang, vara med i planeringen eller fungera som instruktör. Informera i meddelandet följande:

Varför vill du vara med i Hosken sportar?

Vill du vara med i planeringen för Hosken sportar?

Eller vad för slags evenemang skulle du vilja ordna?

Genom att vara med i hosken sportar så får du erfarenhet för livet, större inblick i föreningslivet samt ett halarmärke. På varje årsfest så får en person från HoSK en förtjänsttecken för stort engagemang inom HoSK verksamhet även, det kan bli du! Ta kontakt!

Sports with Hosken is recruiting!

Sports with hosken is an sub-group to HoSK rf which goal is to offer students the possibility for fun excercise through a well-known easy-to-join group. We offer everything between sport, health and welfare!

Have you want to instruct an hosken sportar event before? Have you want to engage yourself more in hosken sportar business?

NOW is your chance to do so! Send an e-mail to sport@hosk.fi or a message via our Facebook group, www.facebook.fi/hoskrf if you’re interested in arranging a hosken sportar event, join the planning group or function as an instructor at one of our events. Answer these questions in your message:

Why do you want to join hosken sportar?

Do you want to join the planning group?

Or what kind of sport events would you want to arrange?

By being a part of Hosken sportar you’ll get life experience, a bigger picture into our association and a overall patch. On every annual ball a person from HoSK gets a badge of merit for big commitment in our association, that can be you! Let’s get in contact!

Dela det här: