Home > Hosken sportar

KINESIOTEJP 101 8.11.2018

Kinesiotejp är något som det ofta snackas om – vad är det, hur det funkar, och vilka effekter tejpet har. Kinesiotejpning används till många olika besvär som t.ex. smärtor i muskler och leder eller t.ex. för att förbättra hållningen.

Nu ordnar vi den perfekta introduktionen till kinesiotejpning, instruerad av vår egna Mikaela som studerar sista året till fysioterapeut! Vi kommer att öva olika sorters tejpning, så vi rekommenderar att klä er lätt så ni har tillgång. Ta med dig eget tejp och sax (tejpet finns att köpa på Tokmanni och är inte väldigt dyrt, man kan dela på rullen om man inte vill köpa egen), så ses vi på klubbrummet kl.18!

***

Kinesio tape, a kind of elastic therapeutic tape is talked about a lot – what is it, how does it work, and what effects does it have. Kinesio taping is used to treat multiple different discomforts, such as pains in muscles or joints or to better your posture.

We are now organizing the perfect introduction to kinesio taping, instructed by our very own Mikaela, who is a last year physiotherapy student. We are going to practice different ways of taping, so we recommend you dress in a way that allowes you access. Bring your own tape and a pair of scissors (tape is available at reasonable price in Tokmanni, you can also share a roll if you don’t want to buy your own), and we’ll see you at klubbrummet 18:00!

MORNING RUN 18.10.2018

Upp och hoppa! Kom med på morgonlänk med Patrick i spetsen! Vi kommer att länka i Arabiastrandens park med start från lejonen utanför Arcada kl 08.00. Välkommen!

Get up and go! Join us for a morning jog with Patrick  in the lead! Vi are jogging in the Arabianranta park and starting outside Arcada by the lions at 08.00 sharp! Welcome!

KICK OFF JUMPPA 4.10.2018

Hosken Sportar kör igång igen, och vår egna Mikaela Borgman drar den första jumppan för läsåret!

VAD? Jumppa!
VEM? Vem som helst!
NÄR? torsdag 4.10 kl. 17.30
VAR? Utomhus, träff vid lejonen utanför Arcada.
PRIS? Gratis – som alltid!

Hosken Sportar kicks off again, and our own Mikaela Borgman is going to instruct our first workout of the school year!

WHAT? Workout!
WHO? Anyone!
WHEN? Thursday 4.10 at 17.30.
WHERE? Outside, meet-up at the lions outside Arcada.
PRICE? Free – as always!

 

 

 


Hosken sportar hittar du också från Facebook och instagram!

You can also find us from Facebook and instagram!

Dela det här: