Home > PROGRAM

Summer kickoff with football 20.5

Eftersom senaste evenemanget var så lyckat och efterlängtat får ni möjlighet att delta pånytt redan på måndagen! Kom med på Hosken sportars sista evenemang för detta läsår! 🌞⚽🏃

Vad: Fotboll
När: 20.5 kl.16:00
Var: Träff vid Majstrandens innergård
För vem: ALLA!

Since the latest event was so successful and long awaited, is there now a opportunity to participate again on Monday! Join us at the last hosken sports event for this school year! 🌞⚽🏃

What: Football
When: 20.5 16:00
Where: Start from Majstrandens inner courtyard
For who: EVERYBODY!

Fotboll 15.5.2019

Hosken sportar ordnar tillsammans med Alfredo Leonard Nittolo fotboll på innergården 15.5 kl.16:00. Välkommen med och spela och njuta av vårvädret! 🌞 ⚽🏃

Vad? Fotboll
När? 15.5 kl.16:00
Var? Innergården, Majstranden
För vem? ALLA
Pris? Gratis!

Hosken sports arranges Football together with Alfredo at the inner courtyard, majstranden 15.5 16:00! Come and join us in the lovely spring weather!🌞⚽🏃

What? Football
When? 15.5 16:00
Where? Inner courtyard at Majstranden
For who? EVERYBODY
Price? Free!

Avslappning 8.5.2019

Känner du dig stressad? Börjar skoluppgifterna tynga på? Eller längtar du efter en lugn stund?  Då ska du komma med på Hosken sportars avslappnings stund tillsammans med Patrick Koski i jumppasalen, en stund där du får ta o vila upp dig i vardagen med olika avslappningsövningar och nybörjar meditationsövningar. Välkommen med! 🌞

Vad? Avslappnings stund
När? 8.5 kl.16-17
Var? Arcada gymnastiksal
Pris? Gratis!
För vem? Alla!

Do you feel stressed? Too much work with the studies? Or do you just need to take a breake? Then you should join Hosken sports relax and mediation with Patrick Koski We are gonna have some beginner meditation exercises. Welcome!🌞

What? Relax & meditation
When? 8.5 16-17
Where? Arcada gymhall
Price? Free!
For who? Everyone!

Koddboll 25.4.2019

Välkommen med på koddboll med Michelle och Ronja

Saknar ni gymnastiklektionerna från lågstadiet då det kallades träning att springa runt i en sal och kastar bollar på varandra? Då kan vi glädja er med att Michelle och Ronja kommer att ordna 25.4, kl. 16 en möjlighet att återuppväcka gamla minnen och köra några rundor koddboll, eller som vissa vill kalla det för brännboll.

VAD: Koddboll/Brännboll

NÄR: 25.4, kl. 16

VAR: Vid leijonen utanför Arcada

För vem? ALLA

Pris? Gratis, som alltid!

“Hit me with your best shot” 😎

Do you miss the gymnastic lessons in primary school when it was called working out running around in a class and throwing balls at eachother? Well, then we are happy to announce that Michelle and Ronja are going to arrange 25.4, 16 pm a possibility to reawake old memories and throw some balls at eachother.

WHAT: Koddboll/brännboll

WHEN: 25.4, 16 pm

WHERE: Outdoors, meet-up at the lions

FOR WHO: EVERYBODY

Price: Free – as always!

Hosken sportar goes winter swimming 2.4.2019

Hosken vakbadar med Trine och Petra 2.4 🏊❄️

VAD: vakbad / vintersim / ”avantouinti”
FÖR VEM: nästan alla (delta ej ifall du är sjuk, ifall du har t.ex. hjärtproblem. Tala med din läkare först)

VAR: Kuusijärven sauna, separat elbastu för kvinnor/män, gemensam rökbastu (vi väljer tillsammans vilkendera vi far till), bilskjuts till Kuusijärvi

NÄR: träff utanför cor kl 16.55, bilarna startar kl 17.00, tillbaka på samma plats senast kl 20.30
PRIS: elbastu: 4€ med studiekort, 6€ utan, rökbastu: 7€ med studiekort, 12€ utan

OBS vi åker med Trines o Petras bilar, så begränsat antal bilplatser – 8st!ANMÄLAN av deltagande åt Trine: 044 532 1995 (ifall du har bil o möjlighet att ta den och ta några fler deltagare med – meddela Trine!)DEADLINE FÖR ANMÄLAN: 1.4 kl 15

Packningslista:
– simppare
– handduk
– peflett
– pipo (att ha på i vaken)
– tossor (att gå till vaken med, t.ex. crocs eller flipflops)
– vattenflaska
– snack-

———————————————————————Hosken goes winterswimming with Trine and Petra 2.4! 🏊❄️

WHAT: winter swimming / ice swimming
FOR WHO: almost everybody (don’t participate if you’re sick, if you’re having e.g. heartproblems consult your doctor before participating)

WHERE: Kuusijärvi sauna, separate electric saunas for men/women, joint smokesauna (we decide together which one we’ll go to)

WHEN: we’ll meet outside Cor at 16.55, cars start at 17.00, we’ll be back 20.30

PRICE: electric sauna: 4€ with student card, 6€ without, smoke sauna: 7€ with student card, 12€ without

NOTICE that the amount of participants we can fit in our cars is limited to 8! Let Trine know if you’re coming: 044 532 1995 (if you have a car and can take other participants with you – let Trine know!)
DEADLINE FOR SIGNING UP: 1.4 at 15.00

Packing list:
– swimsuit
– towel
– small towel to sit on in the sauna
– warm hat
– shoes for walking from sauna to water
– water bottle
– snack

Länk 12.3.2019

Upp och hoppa! Välkommen med på länk i Arabiastrands park tillsammans med Patrick Koski tisdagen 12.3 kl.17:00. Start vid leijonen utanför Arcada. Kom ihåg att sätta ”going” på eventet i facebook så vet vi hur många som deltar! Vi ses! 🏃

Up and go! Join Patrick Koski for a jog in the Arabiaranta park on Tuesday 12.3 17:00. We start outside Arcada by the lions. Remember to pu ”going” on the event at facebook so we know who’s coming! See you there! 🏃

Kick off jumppa 26.2.2019

Hosken sportar är tillbaka! Vi börjar med en kick off jumppa med Patrick Koski. Kom ihåg att sätta ”Going” på Facebook eventet så vi vet hur många som är påväg! Vi ses där!

Vad? Kick off jumppa

När? 26.2.2019, kl. 17

Var? Arcada gymnastiksal

För vem? ALLA!

Pris? Gratis – som alltid.

Hosken sportar is back again! We’ll start of with a Kick off workout with Patrick Koski. Remember to put ”Going” on the Facebook event so we know how many is in their way! See you there!

What? Kick off workout

When? 26.2.2019, 17 pm

Where? Arcada gym

For whom? Everybody!

Price? Free – as always

CIRKELTRÄNING 21.11.2018

Känner du för att svettas bort stressen och få mera energi i höstmörkret? Onsdagens cirkelträning dras av Alfredo Nittolo i skolans jumppasal kl. 17:30-18:30! Välkomna!

Do you feel like sweating away the stress and getting more energy for these dark autumn nights? Alfredo is doing circuit training for us in the school’s gym! Welcome!

KINESIOTEJP 101 8.11.2018

Kinesiotejp är något som det ofta snackas om – vad är det, hur det funkar, och vilka effekter tejpet har. Kinesiotejpning används till många olika besvär som t.ex. smärtor i muskler och leder eller t.ex. för att förbättra hållningen.

Nu ordnar vi den perfekta introduktionen till kinesiotejpning, instruerad av vår egna Mikaela som studerar sista året till fysioterapeut! Vi kommer att öva olika sorters tejpning, så vi rekommenderar att klä er lätt så ni har tillgång. Ta med dig eget tejp och sax (tejpet finns att köpa på Tokmanni och är inte väldigt dyrt, man kan dela på rullen om man inte vill köpa egen), så ses vi på klubbrummet kl.18!

***

Kinesio tape, a kind of elastic therapeutic tape is talked about a lot – what is it, how does it work, and what effects does it have. Kinesio taping is used to treat multiple different discomforts, such as pains in muscles or joints or to better your posture.

We are now organizing the perfect introduction to kinesio taping, instructed by our very own Mikaela, who is a last year physiotherapy student. We are going to practice different ways of taping, so we recommend you dress in a way that allowes you access. Bring your own tape and a pair of scissors (tape is available at reasonable price in Tokmanni, you can also share a roll if you don’t want to buy your own), and we’ll see you at klubbrummet 18:00!

MORNING RUN 18.10.2018

Upp och hoppa! Kom med på morgonlänk med Patrick i spetsen! Vi kommer att länka i Arabiastrandens park med start från lejonen utanför Arcada kl 08.00. Välkommen!

Get up and go! Join us for a morning jog with Patrick  in the lead! Vi are jogging in the Arabianranta park and starting outside Arcada by the lions at 08.00 sharp! Welcome!

KICK OFF JUMPPA 4.10.2018

Hosken Sportar kör igång igen, och vår egna Mikaela Borgman drar den första jumppan för läsåret!

VAD? Jumppa!
VEM? Vem som helst!
NÄR? torsdag 4.10 kl. 17.30
VAR? Utomhus, träff vid lejonen utanför Arcada.
PRIS? Gratis – som alltid!

Hosken Sportar kicks off again, and our own Mikaela Borgman is going to instruct our first workout of the school year!

WHAT? Workout!
WHO? Anyone!
WHEN? Thursday 4.10 at 17.30.
WHERE? Outside, meet-up at the lions outside Arcada.
PRICE? Free – as always!


Hosken sportar hittar du också från Facebook och instagram!

You can also find us from Facebook and instagram!

Dela det här: