Home > Medlem

MEDLEMSKAP

Medlemskap för studerande med studierätt inom institutionen för hälsa och välfärd vid yrkeshögskolan Arcada ab. För att köpa medlemskap till HoSK r.f. ämnesförening kan ni gå in på https://kide.app/memberships/ef69c5cd-1e0a-42f8-ae42-31b101ef549d.

Medlemskapet kostar 5€. HoSK r.f. medlemskap innebär att studerande får reducerade priser för evenemang ordnade av ämnesföreningen, får köpa din egna hoskhalare och möjlighet att delta på massor av roliga evenemang.

MEMBERSHIP

Membership for students with the right to study of the department of Healthcare and department of Healthcare and department of Health and Welfare at the Arcada University of Applied sciences. To buy membership for HoSK r.f. association you can click this link: https://kide.app/memberships/ef69c5cd-1e0a-42f8-ae42-31b101ef549d

The membership costs 5€. HoSK r.f. membership means that students gets reduced prices for our events, get to buy your own hoskhalare and the possibility to participate at alot fun events.

FRÅGOR? / QUESTIONS?

Har du frågor gällande ditt medlemskap? Skicka dem till oss genom att fylla i formuläret!

Do you have questions regarding your membership? Send them to us by using this form!

Dela det här: