Home > Mera information

Du kan besöka vårt kontor i Cor-huset på andra våningen. Vi har vanligtvis öppet varje onsdag mellan 11-13. Dessa tider kan variera, för mer information vänligen besök vår Facebooksida.

Kontaktuppgifter:
Majstadsgatan 11, 00550 Helsingfors
Föreningens bankkonto: AKTIA- FI7940551140001235

———————————————————————————————————————–

You can visit our office at Cor-huset on the first floor. Generally we’re open every wednesday between 11:00 and 13:00. Our opening hours can vary, for more information please visit our Facebook page.

Contact information:
Majstadsgatan 11, 00550 Helsingfors
The association’s bank account: AKTIA- FI7940551140001235


Dela det här: