Home > Om HoSK

Föreningens namn är HoSK r.f. Föreningens hemort är i Helsingfors. Språket för föreningen är svenska.

Föreningens syfte är att verka som en stödjande förening för studenterna inom Institutionen för vård och institutionen för hälsa och välfärd vid yrkeshögskolan Arcada ab. Föreningen bevakar studenternas allmänna och gemensamma intressen som gäller studier, hälsa och välmående samt bidrar till en god studieupplevelse. Föreningen kan ha kommittéer som hjälper styrelsen med verkställande av föreningens syfte.

Information som berör öppettider och kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakt.

 


 

The association´s name is HoSK r.f. The location of the association is in Helsinki. Our language is Swedish.

The purpose of the association is to act as a supportive association for the students of the department of Healthcare and department of Health and Welfare at the Arcada University of Applied sciences. The association monitors the students general and shared interests in terms of study, health and well-being and contributes to a good study experience. The association may have committees that assist the board with the implementation of the association´s purpose.

Information regarding our opening hours and contact information can be found here.

Dokument för nedladdning

Dela det här: