Home > Programkommittén

Vad är PK? PK är Hoskens programkommitté med en grupp av hoskeiter som vill vara med och hjälpa på sitzar samt andra evenemang som hosken ordnar. Som PK kan du hjälpa till med att sälja biljetter, servera på sitzar, hjälpa till i köket eller liknande

Hur blir man med i PK? För att bli pk:are kan du söka upp HoSK PK 2019 grupp på Facebook (gruppens namn) och sedan blir du ”godkänd” av en proggis.

Varför måst jag gå med i Facebook gruppen? I Facebook gruppen lägger proggisana upp vad det är för evenemang på kommande och vad de behöver hjälp med.

Jag har aldrig själv sitzat kan jag trots det vara med i PK? Absolut! Proggisana går igenom före varje sitz vad som kommer att hända under kvällen och vem som ansvarar för vilka uppgifter. Om man har frågor under kvällen så är det bara att fråga proggisana eller en äldre pk:are.

Fler frågor? Mejla program@hosk.fi proggisana kan svara på alla frågor som har med Hoskens sitzar och evenemang att göra!

Events committee

What is EC? EC is hosken’s event committee with a group of hoskeiter that wants to help out at sitz’s and other events that is arranged by hosken. As an EC you can help out by selling tickets, to wait, being in the kitchen or something like that. 

How do you join EC? You join by searching our facebook group HoSK PK 2019 and asking to join our group. After that you’ll get accepted by one of our proggisar. 

Why do I have to join a Facebook group? In HoSK PK 2019 Facebook group we’ll post our incoming events and what kind of help we need at our events there. Under our posts you can then respond if you want to join or not. 

I’ve never been to a sitz. Can I still join EC? Absolutely! The proggis’s are going to go through what is going to happen at every event and who is in charge of what. If you have any questions during the night you can just ask proggis’s or older committee members. 

More questions? Send an e-mail to program@hosk.fi 

Dela det här: