Stipendium från Svenska studiefonden

Ansökningstid 1–28.2.2023

 Svenska studiefonden beviljar stipendier till heltidsstuderande (med svenska som modersmål eller studiespråk) vid högskolor, yrkeshögskolor och universitet i Finland.

Vi beviljar stipendier främst för:

Utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i slutexamen. Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång.

Vi beviljar också stipendier för:

• Studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.

• Heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands om motsvarande studier inte erbjuds på svenska i Finland (studierna ska leda till en kandidat- eller magisterexamen).

Stipendier beviljas i regel för andra, tredje och fjärde studieåret.

Utlandsstipendiernas storlek är i regel 600–2000 euro och stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland 600–1000 euro.

Ansökningsformulär och närmare information om stipendierna finns på www.studiefonden.fi. Ansök senast 28.2.2023.

Kontakta gärna Studiefondens kansli (kontakt@studiefonden.fi)
om du har frågor.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.

Dela det här: